Team image

קבוצת חלוצי תל אביב

הקבוצה משוייכת למרכז עצמה

הקבוצה היא חלק ממועדון התל אביב

השחקנים בחלוצי תל אביב

Team icon
נתי לנדאו
גיל
25
Team icon
תום הדרי
גיל גובה משקל
22 210 165 ק'
Team icon
שמואל  טייב
גיל גובה משקל
22 177 90 ק'
Team icon
עידן רשף
גיל גובה משקל
22 170 78 ק'
Team icon
משה סורסקי
גיל גובה משקל
22 185 100 ק'
Team icon
יובל פנטה
גיל גובה משקל
26 183 85 ק'
Team icon
ויליאם וינברג
גיל גובה משקל
49 182 96 ק'
Team icon
sariel cohen
גיל גובה משקל
22 196 130 ק'
Team icon
אבייה שרמק
גיל גובה משקל
31 192 120 ק'
Team icon
אילן שניידר
גיל גובה משקל
29 173 97 ק'
Team icon
יובל  שם טוב
גיל גובה משקל
20 168 62 ק'
Team icon
מקס סינטון
גיל גובה משקל
26 183 108 ק'
Team icon
צ׳ין צ׳אי פרואט
גיל גובה משקל
23 168 69 ק'
Team icon
דור בן שטרית
גיל גובה משקל
26 169 75 ק'
Team icon
בן  לנדון
גיל
30
Team icon
Jorden Leshem
גיל גובה משקל
22 190 80 ק'
Team icon
תמיר אידגו
גיל משקל
33 140 ק'
Team icon
עמית מייל
גיל גובה משקל
25 170 72 ק'
Team icon
עידו  בן רפאל
גיל גובה משקל
24 175 82 ק'
Team icon
מאור בלומברג
גיל גובה משקל
26 165 65 ק'
Team icon
ירין נאור
גיל גובה משקל
20 171 83 ק'
Team icon
יונתן  לואי
גיל גובה משקל
25 182 118 ק'
Team icon
יהלי שביט
גיל גובה משקל
23 184 115 ק'
Team icon
דוד ציגלר
גיל גובה משקל
29 183 80 ק'
Team icon
אשר  דמסה
גיל גובה משקל
20 182 84 ק'
Team icon
אריאל  זרצר
גיל גובה משקל
30 185 103 ק'
Team icon
אליאור  רוסאנסרי
גיל גובה משקל
25 175 80 ק'
Team icon
אייזיק בדנר
גיל גובה משקל
25 170 90 ק'
Team icon
אורי מידנברג
גיל גובה משקל
20 181 86 ק'
Team icon
Yarin Naor
גיל גובה משקל
20 171 83 ק'
Team icon
Reiner Gottfried Jauch
גיל גובה משקל
25 188 98 ק'
Team icon
omer pinthus
גיל גובה משקל
25 185 77 ק'
Team icon
Liad Varsolker
גיל גובה משקל
30 172 86 ק'
Team icon
Guy Rushinek
גיל גובה משקל
21 180 77 ק'
Team icon
Edo  Hofstatter Tzabari
גיל גובה משקל
21 180 76 ק'
Team icon
Edmundo Lalo
גיל גובה משקל
26 177 74 ק'
Team icon
Benjamin Goor-Aryeh
גיל
22
Team icon
Amit Kolton
גיל גובה משקל
31 200 110 ק'
Team icon
shay sharir
גיל גובה משקל
27 178 90 ק'
Team icon
אדם שיין
גיל גובה משקל
19 188 80 ק'
Team icon
אור שלום
גיל
30
Team icon
אוריאל גרין
גיל
23
Team icon
אוריה אהרון
גיל
27
Team icon
דניאל בן צבי
גיל
35
Team icon
אוריה אהרון
גיל
26
Team icon
דביר שגיב
גיל גובה משקל
22 196 105 ק'
Team icon
Oz Mizan
גיל גובה משקל
24 175 72 ק'
Team icon
Oleg Gandler
גיל גובה משקל
23 186 95 ק'
Team icon
junior  badibanga
גיל גובה משקל
23 173 100 ק'
Team icon
דניאל בן צבי
גיל
35
Team icon
טל נוביק
גיל גובה משקל
26 193 115 ק'
Team icon
תומר  זייד
גיל גובה משקל
23 180 80 ק'
Team icon
תומר קינדייב
גיל
27
Team icon
שי שריר
גיל משקל
26 92 ק'
Team icon
רופיג בבייב
גיל
25
Team icon
עידו אלוני
גיל גובה משקל
29 183 85 ק'
Team icon
נדב אלירז
גיל גובה משקל
24 184 91 ק'
Team icon
לירן חרמץ
גיל
21
Team icon
יותם מדמון
גיל גובה משקל
31 183 100 ק'
Team icon
יונתן אסרף
גיל גובה משקל
29 184 83 ק'
Team icon
יוליאן  אלושקין
גיל
22
Team icon
יהלי שיין
גיל גובה משקל
24 191 105 ק'