Team image

קבוצת רעם רמת השרון

בשנת 2016 קמה קבוצת הנוער שלנו "ת'אנדר" (רעם רמת השרון) וכבר בשנת הפעילות החמישית שלה זכתה באליפות והייתה לאלופת המדינה לשנת 20-21!

הקבוצה היא חלק ממועדון הרמת השרון

המאמנים ברעם רמת השרון

Team icon
ארי אדלר
Team icon
אהוד קורן

השחקנים ברעם רמת השרון

Team icon
אלעד לוי
גיל גובה משקל
18 177 68 ק'
Team icon
איתי לוי
גיל גובה משקל
18 181 82 ק'
Team icon
תומר אשכנזי
גיל גובה משקל
16 178 72 ק'
Team icon
עומר צרפתי
גיל גובה משקל
16 168 55 ק'
Team icon
לביא  גלזר
גיל גובה משקל
16 120 20 ק'
Team icon
יהונתן פרדה
גיל גובה משקל
16 183 84 ק'
Team icon
יהונתן  צוק
גיל גובה משקל
15 169 81 ק'
Team icon
שמואל זקס
גיל גובה משקל
16 178 60 ק'
Team icon
שמואל זקס
גיל גובה משקל
16 178 60 ק'
Team icon
שרון מרקוביץ
גיל גובה משקל
17 172 77 ק'
Team icon
נועם מיארה
גיל גובה משקל
16 168 58 ק'
Team icon
אייל קראוזה
גיל גובה משקל
17 174 70 ק'
Team icon
טוהר שירי
גיל גובה משקל
16 172 65 ק'
Team icon
Natan Martin
גיל גובה משקל
16 172 65 ק'
Team icon
בן כהן
גיל גובה משקל
18 174 78 ק'
Team icon
בר מאור
גיל גובה משקל
17 180 60 ק'
Team icon
גל  זיו
גיל גובה משקל
18 182 79 ק'
Team icon
זיו טופ
גיל גובה משקל
18 185 74 ק'
Team icon
יהל  זיידן
גיל גובה משקל
17 184 94 ק'
Team icon
יובל עינן
גיל גובה משקל
17 171 65 ק'
Team icon
יובל נקש
גיל גובה משקל
18 176 75 ק'
Team icon
יובל קלימי
גיל גובה משקל
19 183 20 ק'
Team icon
יונתן  אורן
גיל גובה משקל
18 184 90 ק'
Team icon
לבני גאגולשווילי
גיל גובה משקל
19 180 40 ק'
Team icon
בן פרליס
גיל גובה משקל
18 178 88 ק'
Team icon
אלעד לוי
גיל גובה משקל
18 175 68 ק'
Team icon
אורי בן צור
גיל גובה משקל
17 185 120 ק'
Team icon
אורי רטהאוז
גיל גובה משקל
18 183 83 ק'
Team icon
אילי שאול
גיל
16
Team icon
איתי כהן
גיל גובה משקל
16 170 62.4 ק'
Team icon
איתי רגב
גיל גובה משקל
16 177 77 ק'
Team icon
איתי קורן
גיל גובה משקל
17 170 75 ק'
Team icon
איתי מלכין
גיל גובה משקל
17 188 105 ק'
Team icon
איתמר לדרמן
גיל גובה משקל
18 184 83 ק'
Team icon
איתן שילו
גיל גובה משקל
18 175 90 ק'
Team icon
אלכסנדר בלי
גיל גובה משקל
19 184 74 ק'
Team icon
מוסטפא עאמר
גיל גובה משקל
17 181 107 ק'
Team icon
תום סלע
גיל גובה משקל
18 180 65 ק'
Team icon
שלו צדוק
גיל גובה משקל
17 170 83 ק'
Team icon
שחר רזון
גיל גובה משקל
17 179 101 ק'
Team icon
מקס קריצבסקי
גיל גובה משקל
18 177 71 ק'
Team icon
נתן קלוורי
גיל גובה משקל
16 183 75 ק'
Team icon
עדי רז
גיל גובה משקל
17 175 60 ק'
Team icon
עדיאל פרי  פרי
גיל גובה משקל
18 176 65 ק'
Team icon
עומרי לדרמן
גיל גובה משקל
17 181 97 ק'
Team icon
עידו סעד
גיל גובה משקל
16 171 50 ק'
Team icon
עמית ליפשיץ
גיל גובה משקל
18 179 80 ק'
Team icon
רועי אבישר
גיל גובה משקל
21 168 62 ק'
Team icon
שחר עוז
גיל גובה משקל
18 177 61 ק'
Team icon
martin cohen
גיל גובה משקל
16 175 64 ק'