Team image

קבוצת טרופרס פלאג

הקבוצה משוייכת למרכז עצמה.

הקבוצה היא חלק ממועדון הפתח תקוה

השחקנים בטרופרס פלאג

Team icon
Ilan Shmushkis
גיל גובה משקל
27 188 130 ק'
Team icon
Dael Yair
גיל גובה משקל
27 175 88 ק'
Team icon
Paz Barkai
גיל גובה משקל
18 185 76 ק'
Team icon
אלי מנסדורף
גיל גובה משקל
44 185 97 ק'
Team icon
איתי שרון
גיל גובה משקל
23 176 72 ק'
Team icon
גיא הופמן
גיל גובה משקל
21 187 78 ק'
Team icon
מרדכי ביזלי
גיל גובה משקל
31 169 85 ק'
Team icon
ישי קרסנר
גיל גובה משקל
24 175 90 ק'
Team icon
יואב אבהר
גיל גובה משקל
32 179 90 ק'
Team icon
דרור גילמור
גיל גובה משקל
28 187 95 ק'
Team icon
דן הירש
גיל גובה משקל
33 169 66 ק'
Team icon
דידי זוהר
גיל גובה משקל
24 180 66 ק'
Team icon
דוד מיכאלי
גיל גובה משקל
32 183 85 ק'
Team icon
גיל טוינה
גיל גובה משקל
19 178 72 ק'
Team icon
סהר  יאיר
גיל גובה משקל
29 173 80 ק'
Team icon
עידן לוי
גיל גובה משקל
25 181 83 ק'
Team icon
תומר גיניאו
גיל גובה משקל
26 176 80 ק'
Team icon
שקד אהרון רוזנטל
גיל גובה משקל
37 176 130 ק'
Team icon
שלומי זוין
גיל גובה משקל
39 173 70 ק'