Team image

קבוצת עצמה אפרת נוער ירושלים

הקבוצה היא חלק ממועדון האפרת

השחקנים בעצמה אפרת נוער ירושלים

Team icon
עידו ריבנר
גיל גובה משקל
14 160 55 ק'
Team icon
עזריה אינזברג
גיל גובה משקל
14 171 68 ק'
Team icon
נועם אייזנשטוק
גיל גובה משקל
15 177 80 ק'
Team icon
נדב וייזר
גיל גובה משקל
16 160 52 ק'
Team icon
מתנאל מוסקוביץ
גיל גובה משקל
14 155 40.6 ק'
Team icon
‏חיים מרדכי גונשר
גיל גובה
15 15
Team icon
גולן סאס
גיל גובה משקל
15 164 45 ק'
Team icon
אלישע קסנט
גיל גובה משקל
15 54 50 ק'
Team icon
איתן בוים
גיל גובה משקל
14 16 46 ק'
Team icon
Ohr Eitan HaLevi
גיל גובה משקל
14 175 75 ק'
Team icon
Hersh Kelner
גיל גובה משקל
15 166 100 ק'
Team icon
eldar claster
גיל גובה משקל
15 170 65 ק'