Team image

קבוצת כפירים

הקבוצה משוייכת למרכז עצמה.

הקבוצה היא חלק ממועדון הירושלים

השחקנים בכפירים

Team icon
עמיחי פלס
גיל גובה משקל
18 179 81 ק'
Team icon
Netanel Cherrick
גיל
16
Team icon
עמיאל  אסולין
גיל גובה משקל
17 169 56 ק'
Team icon
אלרואי בשארי
גיל גובה משקל
17 185 83 ק'
Team icon
יהודה טירושול
גיל גובה משקל
17 180 101 ק'
Team icon
Uriel Weiss
גיל גובה משקל
16 175 85 ק'
Team icon
נצח ולדמן
גיל גובה משקל
18 120 20 ק'
Team icon
אריאל רוז
גיל גובה משקל
15 168 63 ק'
Team icon
אמיר  דויטש
גיל גובה משקל
17 184 71 ק'
Team icon
יונתן אופנהיים
גיל גובה משקל
16 177 75 ק'
Team icon
מתתיהו בדנרש
גיל
18
Team icon
יצחק בלומברג
גיל גובה משקל
19 178 75 ק'
Team icon
אלישמע וינטר
גיל גובה משקל
16 173 58 ק'
Team icon
משה  הרמן
גיל
17
Team icon
רפאל פכלר
גיל גובה משקל
18 120 20 ק'
Team icon
יהונתן  נוי
גיל
17
Team icon
אורי דאר
גיל גובה משקל
18 174 90 ק'
Team icon
max eisenberg
גיל גובה משקל
15 120 20 ק'
Team icon
אריאל  יוסף
גיל
15
Team icon
sam eisenberg
גיל גובה משקל
15 165 46 ק'
Team icon
shaya  russo
גיל גובה משקל
15 120 45 ק'
Team icon
יוסף מלר
גיל גובה משקל
16 162 70 ק'
Team icon
יאיר  גרומט
גיל גובה משקל
16 187 103 ק'
Team icon
גבריל  חליל
גיל גובה משקל
15 183 59 ק'
Team icon
Gavriel  Guigui
גיל גובה משקל
17 165 82 ק'
Team icon
סמיון פוקרובסקי
גיל גובה משקל
18 186 70 ק'
Team icon
Jon Jon Sarzin
גיל גובה משקל
15 162 44 ק'
Team icon
נתנאל  ספייזר
גיל גובה משקל
17 184 83 ק'
Team icon
מיכאל חקשור
גיל גובה משקל
17 178 67 ק'
Team icon
משה קוזדייב
גיל גובה משקל
17 174 64 ק'
Team icon
Nate Fried
גיל גובה משקל
17 180 64 ק'
Team icon
שלום פרופיס
גיל גובה משקל
16 170 45 ק'
Team icon
אריה אברהם אבן ישראל
גיל גובה משקל
16 120 20 ק'
Team icon
binyamin gottlieb
גיל גובה משקל
18 172 72 ק'
Team icon
Jonah Orlinsky
גיל גובה משקל
19 17 150 ק'
Team icon
יהונתן קלמן
גיל גובה משקל
15 165 90 ק'
Team icon
רוסלן דוצקוב
גיל גובה משקל
18 194 98 ק'
Team icon
מתן באומן
גיל גובה משקל
19 188 85 ק'
Team icon
abraham orlinsky
גיל גובה משקל
17 120 20 ק'
Team icon
עידן זאור
גיל גובה משקל
18 180 78 ק'
Team icon
Christian  Miranda
גיל גובה משקל
18 120 20 ק'
Team icon
Gavriel Aronin
גיל גובה משקל
18 120 80 ק'
Team icon
dovi  sarzin
גיל גובה משקל
19 183 80 ק'
Team icon
Menachem  Sklar
גיל גובה משקל
19 172 75 ק'
Team icon
Moshe Rozenson
גיל גובה משקל
19 176 100 ק'
Team icon
איתן קירשנר
גיל גובה משקל
18 174 65 ק'
Team icon
אלקנה הומינר
גיל גובה משקל
18 185 96 ק'
Team icon
איליי6 גינאו
גיל גובה משקל
19 183 102 ק'
Team icon
אוריין זהר
גיל גובה משקל
19 168 60 ק'
Team icon
Shaul Riger
גיל גובה משקל
18 180 112 ק'
Team icon
Netanel Cherrick
גיל
15
Team icon
בעז טוקר מימון
גיל גובה משקל
18 178 87 ק'
Team icon
אריה אברהם אבן ישראל
גיל גובה משקל
15 169 82 ק'
Team icon
בצלאל גוטסמן
גיל גובה משקל
17 178 87 ק'
Team icon
שקד  גאלי
גיל גובה משקל
18 180 70 ק'
Team icon
יותם אורבך
גיל גובה משקל
18 167 60 ק'
Team icon
יוסף חיים נבון
גיל גובה משקל
17 167 63 ק'
Team icon
יוסף טארקין
גיל גובה משקל
17 120 20 ק'
Team icon
יוני גולדשיין
גיל גובה משקל
18 120 80 ק'
Team icon
יובל ווגמח
גיל גובה משקל
18 181 63 ק'
Team icon
יהל אסולין
גיל גובה משקל
18 182 75 ק'
Team icon
יהונתן בנימיני
גיל גובה משקל
17 169 80 ק'
Team icon
טדרוס מהרט
גיל גובה משקל
16 160 42 ק'
Team icon
חיים נחמן  אחיטוב
גיל גובה משקל
19 202 114 ק'
Team icon
חיים דוב ניוביץ
גיל גובה משקל
18 178 81 ק'
Team icon
הלל נבט
גיל גובה משקל
19 194 40 ק'
Team icon
גל לנדאו
גיל גובה משקל
18 178 75 ק'
Team icon
ברק קסטן
גיל גובה משקל
19 120 20 ק'
Team icon
ינון גיספאן
גיל גובה משקל
18 170 105 ק'
Team icon
יעקב אוחיון
גיל גובה משקל
18 183 128 ק'
Team icon
שימי דוידסון
גיל גובה משקל
18 179 80 ק'
Team icon
עמיחי פריד
גיל
18
Team icon
עמיאל קרוגר
גיל גובה משקל
17 180 70 ק'
Team icon
עודד לבנת
גיל גובה משקל
19 189 85 ק'
Team icon
סמסון דיוויס
גיל גובה משקל
18 178 71 ק'
Team icon
נחי נידם
גיל
17
Team icon
נועם אשואל
גיל גובה משקל
18 180 80 ק'
Team icon
נבו אילון
גיל גובה משקל
16 170 80 ק'
Team icon
מיכהאל  עייאש
גיל גובה משקל
17 182 105 ק'
Team icon
מרדכי טריגר
גיל גובה משקל
18 187 85 ק'
Team icon
מרדכי אברהם סאפר
גיל גובה משקל
18 170 110 ק'
Team icon
משה קוזדייב
גיל
16
Team icon
מתתיהו בדנרש
גיל גובה משקל
17 186 83 ק'