Team image

קבוצת כלבי הכרמל

הקבוצה משוייכת למרכז עצמה.

תאקל בוגרים (18+) ימים ב' וד' 20:30-22:30 בכפר הנוער מאיר שפיה

הקבוצה היא חלק ממועדון הכרמל

השחקנים בכלבי הכרמל

Team icon
עמרי אילון
גיל גובה משקל
21 186 114 ק'
Team icon
יונתן מרמור
גיל גובה משקל
22 195 110 ק'
Team icon
אור רוזן
גיל גובה משקל
33 120 20 ק'
Team icon
roi meyer
גיל גובה משקל
28 185 92 ק'
Team icon
Nir Herever
גיל גובה משקל
20 188 90 ק'
Team icon
Jonathan Goldman
גיל גובה משקל
26 188 98 ק'
Team icon
דיויד איבשוק
גיל גובה משקל
20 188 85 ק'
Team icon
דוד כהן
גיל גובה משקל
33 188 103 ק'
Team icon
בועז תמם
גיל גובה משקל
26 180 80 ק'
Team icon
אטהר סמדר
גיל
19
Team icon
אטהר סמדר
גיל גובה משקל
19 185 115 ק'
Team icon
מיכאל ינובסקי
גיל גובה משקל
31 195 125 ק'
Team icon
כרמל ברק
גיל גובה משקל
35 181 110 ק'
Team icon
יובל הוכברג
גיל גובה משקל
31 184 80 ק'
Team icon
יובל דוידוף
גיל גובה משקל
22 180 97 ק'
Team icon
יאיר זילברשטיין
גיל גובה משקל
33 179 93 ק'
Team icon
ויטלי ואקוליוק
גיל גובה משקל
37 179 79 ק'
Team icon
שחר  עדי
גיל גובה משקל
24 181 94 ק'
Team icon
רועי שפיר
גיל גובה משקל
29 180 80 ק'
Team icon
רוברטו אנטוניו  ארדונדו סילבה
גיל גובה משקל
33 182 100 ק'
Team icon
שאדי מנסור
גיל גובה משקל
33 186 115 ק'
Team icon
סרגיי נבהוד
גיל גובה משקל
38 177 100 ק'
Team icon
ניר סניק
גיל גובה משקל
30 175 92 ק'
Team icon
נביאל בני שלום
גיל
20
Team icon
מיכה אלון
גיל גובה משקל
29 178 95 ק'
Team icon
יובל אלסטר
גיל גובה משקל
34 175 82 ק'
Team icon
הריסון דיוק פרנלי
גיל גובה משקל
32 181 91 ק'
Team icon
הוד פורמן
גיל גובה משקל
24 181 125 ק'
Team icon
בר סוטקר
גיל גובה משקל
30 185 83 ק'
Team icon
אסף ישראל
גיל גובה משקל
40 187 150 ק'
Team icon
אור אילוביץ
גיל גובה משקל
32 187 130 ק'
Team icon
אופק שני
גיל גובה משקל
21 172 62 ק'
Team icon
עידן סיגל
גיל גובה משקל
23 175 92 ק'
Team icon
יצחק סיטון
גיל גובה משקל
33 178 110 ק'
Team icon
יורי קוטוב
גיל גובה משקל
31 183 115 ק'
Team icon
יהב סיסו
גיל גובה משקל
23 186 120 ק'
Team icon
טל אלבז
גיל גובה משקל
20 185 88 ק'
Team icon
גלעד מרגולין
גיל גובה משקל
31 194 120 ק'
Team icon
אולג קצ׳ורובסקי
גיל גובה משקל
33 180 96 ק'
Team icon
shay amos
גיל גובה משקל
21 174 95 ק'
Team icon
Shaked Akrish
גיל גובה משקל
23 170 86 ק'
Team icon
Arthur Rentser
גיל גובה משקל
21 187 84 ק'