Team image

קבוצת איילי חיפה

הקבוצה משוייכת למרכז עצמה.

הקבוצה היא חלק ממועדון הכרמל

המאמנים באיילי חיפה

Team icon
רן ברויאר

השחקנים באיילי חיפה

Team icon
yair zahavy
גיל גובה משקל
18 120 20 ק'
Team icon
רותם ממן
גיל גובה משקל
17 188 86 ק'
Team icon
ארטיום רומנוב
גיל גובה משקל
18 186 110 ק'
Team icon
ארטיום טרוכלייב
גיל גובה משקל
19 176 60 ק'
Team icon
אלכסנדר שבנוב
גיל גובה משקל
17 162 64 ק'
Team icon
מיכאל פומין
גיל גובה משקל
17 188 80 ק'
Team icon
נבו  ידגר
גיל גובה משקל
18 177 80 ק'
Team icon
ניתאי  פדידה
גיל גובה משקל
19 180 75 ק'
Team icon
נתנאל  פרידמן
גיל גובה משקל
18 181 95 ק'
Team icon
סבה מדבד
גיל גובה משקל
19 120 20 ק'
Team icon
סתיו כוהני דה לו
גיל גובה משקל
17 179 76 ק'
Team icon
פטר  ויינטראוב
גיל גובה משקל
16 172 68 ק'
Team icon
פקדו מלסה
גיל גובה משקל
19 170 68 ק'
Team icon
קלים  מוגילניצקי
גיל גובה משקל
19 174 90 ק'
Team icon
מוסא קורטסייטוב
גיל גובה משקל
19 183 95 ק'
Team icon
ליאור אמירוב
גיל גובה משקל
19 174 59 ק'
Team icon
לאון זדנוב
גיל גובה משקל
18 178 105 ק'
Team icon
אראל שכטר
גיל גובה משקל
19 183 83 ק'
Team icon
ארטיום פריחוז׳אן
גיל גובה משקל
17 180 90 ק'
Team icon
ארטיום מצביטי
גיל גובה משקל
19 120 20 ק'
Team icon
ג׳ורג׳ שחאדה
גיל גובה משקל
18 120 80 ק'
Team icon
ג׳וש לבנטל
גיל גובה משקל
18 120 20 ק'
Team icon
הראל עדי
גיל גובה משקל
16 120 20 ק'
Team icon
ולרי איגנטייב
גיל גובה משקל
19 120 20 ק'
Team icon
וסילי גולצוב
גיל גובה משקל
19 191 66 ק'
Team icon
רותם ענב
גיל גובה משקל
18 177 60 ק'
Team icon
רפאל קיזנר
גיל גובה משקל
17 180 80 ק'
Team icon
שני לב-ארי
גיל גובה משקל
18 120 80 ק'
Team icon
יואן פידגורודצקי
גיל גובה משקל
18 120 20 ק'
Team icon
אלכסיי טיכונוב
גיל גובה משקל
18 185 80 ק'
Team icon
אביב פיזנטי
גיל גובה משקל
18 184 90 ק'
Team icon
אבישי דסקל
גיל גובה משקל
18 180 80 ק'
Team icon
אופיר כהן
גיל גובה משקל
16 178 75 ק'
Team icon
איוון  וסלוב
גיל גובה משקל
19 120 20 ק'
Team icon
אייל ג׳רום
גיל גובה משקל
17 182 65 ק'
Team icon
איליה  וייבירמן
גיל גובה משקל
19 175 75 ק'
Team icon
איתמר פייגנבאום
גיל גובה משקל
18 183 76 ק'
Team icon
איתמר רוזנברג
גיל גובה משקל
15 171 64 ק'
Team icon
איתמר פייגנבאום
גיל גובה משקל
18 183 76 ק'
Team icon
איתן טננבאום
גיל גובה משקל
17 179 69 ק'