בקשה לספורטאי פעיל

הנחיות להגשת מעמד ספורטאי פעיל בצבא

כל הספורטאים הרואים את עצמם ראויים לקבל מעמד בצבא , בכפוף לעמידתם באמות המידה להכרה כספורטאים פעילים רשאים להגיש מועמדותם לקבלת מעמד זה בעת שירות החובה בצבא.

  1. לא יתקבלו בקשות שהוגשו באיחור.
  2. את הבקשה יש להגיש אך ורק דרך המועדון/קבוצה, לא יתקבלו בקשות פרטיות. כחלופה להמלצת מועדון ניתן להביא מכתב המלצה אישי ממאמנ/ת אחת הנבחרות הלאומיות.
  3. לטפסים הללו יש להוסיף צילום ת.ז והעתק של הצו גיוס- לא תתקבל בקשה ללא כל הטפסים במלואם.
  4. את הבקשה יש להגיש לבן טיבי, מנהל הנבחרות בהתאחדות הפוטבול במייל ben@afi.co.il. יש לוודא הגעה וקבלת הטפסים.
  5. עבור מועמדים העומדים הקריטריונים, ניתן להגיש בקשה להקדמת/דחיית גיוס במסמך וורד עם פרטי הבקשה , שם ות"ז, מועד גיוס מקורי ומועד מבוקש חדש וכן הסיבה בקצרה לשינוי מועד הגיוס.

טופס הבקשה