Player image
Barak Menashko
באר שבע ספרטנים
גיל 23
משקל 84 ק'
Team image